Adriana Woll 

home   news   gallery   bio   shows   press   fairs   contact  datenschutz

Kunstverein Dahn Tropicalismo tropicalia Adriana Woll Alex Flemming  Jose de Quadros Dina Draeger Marc Wagner Galerie M Beck Chirstopher Naumman

07.05.– 15.06.2017
Kunstverein Dahn
- Im Alten Rathaus
Tropicalismo

Patricia Cabaleiro BRAZ| Jose de Quados BRAZ | Dina Draeger D CH | Alex Flemming BRAZ | Kiddy Citny D | Imke Stolle d'Silva D | Marc Wagner LUX | Adriana Woll BRAZ D | ∞
Kuratiert von Mathias Beck und Dr Christopher Naumann
Vernissage: Sonntag, 07.05.2017, 11.30 Uhr
Sonntag, 07.05. - Donnerstag, 15.06.201711.8. – 5.9.2017
Galerie M Beck
50 Jahre |  Earth Laughs in Flowers | Blumen. Frauen. Passt.

Ruth Bellon D | Elfriede Diehl Al Siaidi D | Dina Dräger D | Sigrid Hutter A | JOHannaS CH | Nika Kleiman RUSS | Kerstin Leicher D | Dorette Polnauer D | Manuela Rauber D | Gisela Ethaner Schelble D | Gerda v Flottwell D | Karin Waldmann D | Adriana Woll BRAZ | ∞
Kuratiert von Susanna Beck und Dr Christopher Naumann 

1.12.2017 – 9.1.2018

Tropicalismo

Patricia Cabaleiro BRAZ| Jose de Quados BRAZ | Dina Draeger D CH | Alex Flemming BRAZ | Kiddy Citny D | Imke Stolle d'Silva D | Marc Wagner LUX | Adriana Woll BRAZ D | ∞
Kuratiert von Mathias Beck und Dr Christopher Naumann